چنانچه هر زمان یا هر کجا تاکید کردیم،
دقیقاً روی موضوعی بجا تاکید کردیم

بر آن چیزی که تاکیدش برای ما مهم بود
کنار هم و یا آنکه جدا تاکید کردیم

از آن وقتی که کار ما شده تاکید کردن
به این و آن و آنها و شما تاکید کردیم


تاکید می کنیم پس هستیم
با صدای افشین حر

به حدی مطلب و موضوع تاکیدی زیاد است
که گاهی بی اراده جابجا تاکید کردیم

زمانی پر هیاهو، با خروش و داد و فریاد
زمانی هم یواش و بی صدا تاکید کردیم

زمانی هم شده با زور و اصراری فراوان
به روی موردی یک لنگه پا تاکید کردیم


با سپاس فراوان از شهرام همراز 

مشاور با تجربه و خوش نام خرید و فروش املاک و دریافت وام مسکن در ونکوور بزرگ – تماس: ۶۰۴۴۴۱۰۸۷۴


چنانچه گاومان زایید با شور و حرارت
به صبر و بردباری حین زا تاکید کردیم

اگر پایان کاری بد شد و گندش درآمد
بر اقبال بد و کار خدا تاکید کردیم

برای خشکی تالاب ها افسوس خوردیم
بر آلودگی آب و هوا تاکید کردیم

زمانی هم اتوبوسی اگر چپ کرد و افتاد
فقط بر مشکل اسکانیا تاکید کردیم

برای مطالعه شما:

«عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات» فی عجائب المرض الکوید و واکسنه 

به هنگام زمین لرزه فقط یک چند روزی
بر استانداردهای یک بنا تاکید کردیم

سواد و علم و دانش را همه تایید کردیم
ولی بر اخذ چندین دکترا تاکید کردیم

گپ و گفت با کامبیز شریف

مجسمه ساز در ونکوور ( تماشا کنید)


اگر چه با همه بد بوده ایم اما از آن سو
بر احسان و کرم، مهر و وفا تاکید کردیم

دلیل اینکه از دنیا عقب ماندیم این بود
که بر پیشینه ی خود سالها تاکید کردیم

عزیزانم ببخشید و فقط معذور دارید
نمی دانم چرا پرت و پلا تاکید کردیم