تصویرسازی : حمید سهرابی

بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری از دخترش روزگار را سر می کند، پستچی نامه را برای بی بی جان که سواد هم ندارد می خواند. نامه از طرف پسر جوانی است که خود را نوه بی بی معرفی کرده و برای دیدن مادر بزرگش در ونکوور کانادا بی قرار است و ادامه داستان به شرح تصویر زیر ..

 

بی بی جان - قسمت دوم
داستان مصور بی بی جان – قسمت دوم – تصویرسازی : حمید سهرابی