تصویرسازی: حمید سهرابی

بی بی جان در پلاک ۵۲ تک و تنها نشسته بود که پستچی برای او نامه ای می آورد. نامه از طرف نوه بی بی جان که در کانادا سکونت دارد نوشته شده...
داستان مصور بی بی جان - قسمت اول
داستان مصور بی بی جان – قسمت اول – تصویرسازی: حمید سهرابی