نخست وزیر جاستین ترودو امروز سه شنبه دوم ماه جون ، سخنان روزانه خود را با اشاره به وقایع روزهای اخیر در اعتراض به کشته شدن جرج فلوید در آمریکا شروع کرد و گفت که امروز در مجلس عوام (House of Commons) درباره مبارزه با نژادپرستی صحبت خواهد کرد.

او گفت که نقش ما به عنوان سیاستمدار این است که گوش کنیم و یاد بگیریم که چگونه باید با نژادپرستی و تبعیض نژادی مبارزه کنیم و برای اجرای عدالت و برابری مصمم باشیم. نخست وزیر گفت که تبعیض نژادی فقط مختص به آن سوی مرز نیست و در کانادا هم وجود داد که باید متوقف شود.

جاستین ترودو گفت که نقش ما به عنوان سیاستمدار این است که گوش کنیم و یاد بگیریم که چگونه باید با نژادپرستی و تبعیض نژادی و بی عدالتی مبارزه کنیم.

برگشتن به زندگی عادی

نخست وزیر گفت که یکی از سئوالات مهم این روزهای مردم این است که چه زمانی زندگی و فعالیت های اقتصادی به حالت عادی باز می گردد. او گفت پاسخ این است که شما در کجای کشور زندگی می کنید چون شرایط در مناطق مختلف متفاوت است و هر استان برنامه های مشخص به خودش را دارد اما به عنوان یک کشور ، باید همه در کنار هم از این مشکل گذر کنیم.

اقدامات دولت برای تامین تجهیزات محافظت شخصی

نخست وزیر ادامه داد که با برگشتن تدریجی اقتصاد و زندگی مردم به حالت عادی، باید اطمینان داشته باشیم که انواع لوازم محافظت شخصی (PPE) و سایر تجهیزات پزشکی به اندازه کافی در دسترس همه باشد. او گفت که تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون عدد ماسک صورت و ۴۰ میلیون دستکش وارد و در سراسر کشور توزیع شده است که این کار ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین ما قراردادی برای تامین میلیون ها سرنگ منعقد کرده ایم تا زمانی که واکسن آماده می شود کمبودی نداشته باشیم.

دولت برای تامین میلیون ها سرنگ قرارداد منعقد کرده تا هنگامی که واکسن آماده می شود،کمبودی وجود نداشته باشد.

جاستین ترودو گفت هدف دولت این است که خودمان این تجهیزات را در داخل کشور تولید کنیم و به همین منظور دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کند. به عنوان نمونه بیش از نیمی از محافظ صورت مورد نیاز در The Canadian Shield تولید می شود که با توسعه خط تولید خود، این مسئولیت مهم را بر عهده گرفت و از شرکتی با ۱۰ کارمند به ۱۰۰ کارمند تبدیل شد که رویکردی برد-برد بوده است.

نخست وزیر گفت که سرمایه گذاری ها فقط به تامین تجهیزات ختم نمی شود و دولت در حال همکاری با ۴ شرکت کانادایی است که بتوانند میان بری برای درمان کووید-۱۹ ابداع کنند. نخست وزیر همچنین درباره اقدامات Industry Strrategy Councile که با هدف ارائه راهکارهایی برای گذر از بحران با حضور نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است پرداخت.

نخست وزیر در پایان روز Festa della Repubblica را به ایتالیایی ها تبریک گفت و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.