طنز پرداز : شهرام شهیدی

من مخالف تکنولوژی نیستم اما مخالف آن هستم. حق دارید فکر کنید دیوانه‎ ام. درستش این است که هم دیوانه ‎ام . هم دیوانه نیستم. توضیحش کمی سخت است اما به جای توضیح بگذارید شرح ماوقع کنم.

با جمعی از دوستان در پاریس توی کافه‎ ای زیرزمینی روبروی مولن‎ روژ نشسته بودیم و گپ می‎زدیم. بحث سر اپلیکیشن های جدید بود. من بادی در غبغب انداختم و گفتم اصلا درکتان نمی کنم چرا با این اپلیکیشن ها مخالفت می کنید. ما خیر سرمان نویسنده هستیم و باید همیشه موافق تغییر و به روز بودن باشیم.

امانوئل که در پاریس انتشارات دارد گفت یعنی با این اپلیکیشن جدیدی که برای ردیابی مردم طراحی شده تا هروقت هرکس وارد هرجا شد به او هشدار بدهد که مورد مشکوک کرونا آن جا هست مشکلی نداری؟ گفتم نه. به نظرم خیلی هم خوب است. خورخه رفیق مکزیکی مان که به خاطر قرنطینه در پاریس ماندگار شده پرسید شهرام واقعا به نظرت خوبه که من اگه الان این جا نشستم و چیزی می نوشم یک اپلیکیشن هشدار بدهد که من کجای این کره خاکی هستم؟ اگه این اپ رونق بگیره و شماره پاسپورت ها را ثبت کنه که پلیس مکزیک  هم می فهمه من کجام. گفتم خب بفهمه. کیم سونگ رفیق کره‎ای مان گفت فهمیدن برای شما یک کلمه است اما اگر دولت من در پیونگ یانگ بفهمد من با یک عده بورژوا در کافه ای نشسته ام با من بدتر از یک مبتلا به کرونا برخورد می کند. و کلکم کنده است. گفتم  منت سر ما نگذار. خب اگر می ترسی با بورژواها رفاقت نکن. ادموند رفیق ارمنی مان گفت اصلا سیاست را ولش . اما واقعا این اپ به صاحب کارها نباید اطلاعات بدهد. فکر کنید الان صاحب کار من می فهمید به جای شرکت در جلسه معرفی محصولمان با شما نشسته ام جفنگ می گویم. گفتم خب این کار تو اصلا اخلاقی نیست. مشکل از اپ نیست. باید خودت را اصلاح کنی.

ملیندا که روس است و نمی دانم چرا نامزدم به او حساسیت دارد هم گفت سیستم درمانی هم اگر بفهمد من مثلا به جای رعایت پروتکل و خانه نشینی سر از یک بار یا رستوران زیرزمینی درآورده ام بیمه درمانی ام را لغو می کنه. گفتم پس خیلی اپ خوبی است که شفاف سازی می کند. مواضع و عملکرد آدم باید همیشه شفاف و روشن باشد.

ملیندا لبخندی زد و گفت: خب باشه حالا که موافق شفافیت هستی بگویم که اولین کسانی که از این اپ ها استقبال می کنند همسران آدم های شفافیت طلب هستند. مثلا الان اطلاعات این که شما وارد چه کافه ای شده ای و با چه کسی نوشیدنی میل می کنی در دنیای دیجیتال و فضای مجازی مستقیم برای همه کاربران و از جمله نامزد گرامی ارسال می شود.

تا این را شنیدم قهوه جخ کرد توی گلویم و به سرفه افتادم. وقتی آرام گرفتم گفتم قانع شدم. اصلا این اپ ها خوب نیستند. اپی که خانواده آدم را نگران کند جاسوس است و باید کلکش را کند!