مدل هایی که با تنوع گسترده ای از ماسک صورت، روز جمعه در پایتخت کره جنوبی در باند فرودگاه قدم زدند، جایی که افراد به طور فزاینده ای در بین عموم مردم در معرض خطر ابتلا به عفونت های کروناویروس قرار می گیرند.

لیم یئون هی، مدیر ارشد نمایش مد سئول، اظهار داشت که وی امیدوار است بعد از اینکه مردم ماه ها قرنطینه را پشت سر گذاشته اند، بتواند شادی را بازگرداند.

 

لیم با پوشیدن ماسک صورتی براق و مطابق با سبک فدورا گفت:

تمام دنیا به دلیل COVID-19 در شرایط بسیار سختی قرار گرفته اند.

وی گفت:

علاوه بر رکود اقتصادی، فعالیت در فرهنگ، هنر و ورزش نیز کاهش یافته است. … همه ما باید برای غلبه بر بحران با هم کار کنیم.

نمایش های مد مشابه ماسک در شهرهای بزرگ مانند پاریس و شانگهای برگزار شده است.