از میان شخصیت های تاریخی امیر کبیر یکی از دوست داشتنی ترین افراد در تاریخ معاصر ایران است. نام اصلی او میرزا محمد تقی خان فراهانی است. او ملقب به اتابک و امیرنظام هم بود و یکی از صدر اعظم های مشهور ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار است. او همسر عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه و البته پدربزرگ محمد علی شاه ششمین پادشاه قاجار نیز به شمار می آید زیرا دخترش تاج الملوک همسر مظفر الدین شاه قاجار شد.

 

تاج الملوک دختر امیرکبیر و همسر مظفرالدین شاه قاجار

تمام مدت صدارت او ۳۹ ماه بود!

در این مدت کوتاه اصلاحات بزرگی را در ایران به وجود آورد. او آموزش و پرورش اروپا را پیشرفته می دانست؛ دارالفنون را تاسیس و از معلمان اروپایی دعوت کرد تا شیوه های نوین آموزشی را به کودکان ایرانی تعلیم دهند و برای درک پیشرفت های جدید شروع به اعزام دانشجو به فرنگ کرد.

 

نخستین برنامه دولت برای واکسن زدن کودکان به فرمان او بود.

وقایع اتفاقیه

چاپ  وقایع اتفاقیه  اولین روزنامه آن زمان نیز از هوشمندی امیر کبیر بود. نخستین برنامه دولت برای واکسن زدن کودکان به فرمان او بود. وی تمام تلاش خود را برای تاسیس دیوانخانه عدالت کرد؛ خویشاوند سالاری را در پست و مقام ملغی، شکنجه را ممنوع و قصد محدود کردن قدرت پادشاه را داشت!

روزنامه وقایع اتفاقیه

از خدمات مهم میرزا تقی خان، حمایت از تولیدات داخلی بود. وی دستور داده بود تا لباس نظامیان را از شال و چوفای پشمین مازندران و شال های شهر کرمان تهیه کنند تا ایران مجبور به خرید شال های کشمیری هند نباشد.

باغ موزه نگارستان: محل تاج گذاری محمدشاه قاجار و قتل میرزا ابوالقاسم فراهانی

امام جمعه وقت تهران اتابک را فردی ملحد و کافر می دانست؛ به همین سبب مردم شروع به شایعه پراکنی علیه او کردند.

به پاس خدمات جانانه این مرد بزرگ و این آقازاده واقعی؛ نه تندیسی به او اهدا شد و نه تقدیری، وی را به پاس خدمات ارزشمندش پس از گذراندن مدتی تبعید؛ در حمام فین کاشان به قتل رساندند!