سرمست عشق

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش
گه می‌فتد از این سو گه می‌فتد از آن سو
آن کس که مست گردد خود این بود نشانش
چشمش بلای مستان ما را از او مترسان
من مستم و نترسم از چوب شحنگانش
ای عشق الله الله سرمست شد شهنشه
برجه بگیر زلفش درکش در این میانش
اندیشه‌ای که آید در دل ز یار گوید
جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش
آن روی گلستانش وان بلبل بیانش
وان شیوه‌هاش یا رب تا با کیست آنش
این صورتش بهانه‌ست او نور آسمانست
بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش
دی را بهار بخشد شب را نهار بخشد
پس این جهان مرده زنده‌ست از آن جهانش

 

امروز قرعه کشی مسابقه پلاک ۵۲ توسط هنرمند گرانقدر خانم رعنا فرحان انجام شد.

در این مسابقه ۲۴۹۹ نفر شرکت کردند که از این بین ۵ نفر به قید قرعه انتخاب و جوایز نقدی خود را دریافت کردند.

منتظر مسابقه های بعدی پلاک ۵۲ باشید.