مونا صدرائی

اضطراب در واقع یکی از واکنش های طبیعی شما به استرس است. اضطراب احساس ترس یا دلهره راجع به این است که چه اتفاقی خواهد افتاد؟! روز اول مدرسه، مصاحبه شغلی و رفتن به مطب دندانپزشک بسیاری از افراد را مضطرب می کند و کاملا طبیعی است.

اما اگر واکنش اضطراب شدید باشد، بیشتر از ۶ ماه طول بکشد یا در زندگی شما مداخله داشته باشد ممکن است به یک اختلال اضطرابی مبتلا باشید.

در صورت وجود اختلال اضطرابی، احساس ترس و اضطراب اغلب اوقات با شما خواهد ماند.

اینکه درباره رفتن به یک مکان جدید، شروع یک شغل جدید یا هنگام امتحان اضطراب داشته باشید کاملا طبیعی است. این نوع اضطراب اگرچه ناخوشایند است، می تواند به شما انگیزه بدهد تا بیشتر تلاش کنید. اضطراب طبیعی می آید و می رود بی آنکه زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

در صورت وجود اختلال اضطرابی، احساس ترس و اضطراب اغلب اوقات با شما خواهد ماند. این احساس ممکن است گاهی شدید و ناتوان کننده باشد.

این نوع از اضطراب ممکن است باعث شود که انجام کارهای لذت بخش را متوقف کنید. در موارد شدید، این احساس ممکن است باعث شود که سوار آسانسور نشوید، از خیابان عبور نکنید یا حتی از خانه خارج نشوید. اضطراب اگر درمان نشود معمولا شدیدتر و بدتر می شود.

اختلالات اضطرابی یکی از شایع ترین اختلالات روانی بوده و می تواند هر کسی را در هر سنی مبتلا کنند.