چه خوب است که برای ناسزا گفتن به دیگران از نام حیوانات استفاده نکنیم. به راستی اگر حیوانات همانند انسان موهبتی چون زبان داشتند این گونه حقشان را ضایع نمی کردیم و چه بسا آنان اشرف مخلوقات می شدند. و از آن جایی که مهر و هوشمندی و حس مسئولیتی که برخی از این حیوانات دارند می تواند آموزه ای باشد ارزشمند برای افرادی که از کتاب اخلاقیات کلامی نخوانده اند و تورقی نکرده اند.

و اما سگان

مخلوقاتی که بی شک اسطورهای معرفت و وفا اند. موجوداتی که گویی در رده های مختلف حس مسئولیتی بی بدیل دارند بی این که از آنها بخواهیم خودشان را مسئول جایی یا شرایطی می دانند، برخی نگهبانند، برخی محافظ و برخی مدافع اند و جای شگفتی است که این موجودات بدون چشم داشت غذایی و رهبری و صاحبی خود را موظف می دانند که به انسان یاری رسانند.


گپ و گفت با علیرضا خوشگو – بنیانگذار اسکان سهند

تماشا کنید


انسانی که در برخی مواقع با دریافت حقوق و مزایا و داشتن وظیفه خود را مسئول یاری و امداد به هم نوع خود نمی داند و از وظیفه خود شانه خالی می کند و دیدیم که این مخلوقات با مهر و وفای وصف ناشدنی تا پای جان، برای نجات و امداد ما انسان ها تلاش کرده اند و می کنند.

اگر گاهی سری به کوه بزنید خواهید دید که در پای کار کوهستان ها گروهی از سگان می ایستند برای همراهی کوهنوردان تا قله. لازم به ذکر است که کوهنوردی در زمستان کاری بسی دشوار است و کوهنوردان هربار که به قله ای صعود می کند با چالش های مختلف برخورد می کنند و سگ های کوهستان که راه بَلَدترین کوهنوردان محسوب می شوند گویی خود را موظف می دانند تا قله تیم را همراهی کنند بی اینکه کسی از آنها بخواهد یا غذایی بدهد.

برای مطالعه شما : شادی را به خانه ببریم !

آیا ما اشرف مخلوقات هستیم؟

روزی با تیمی، به یکی از قلل پر برفِ البرز مرکزی قصد صعود داشتیم. سگی از پای کار هم چون مدیری کار بلد و استوار کنار ما ایستاد و به تک تک ما نگاه عمیق انداخته و هیچ نکرد. هر جا توقف کردیم ایستاد. هر جا کند رفتیم کند رفت هر جا دویدیم دوید. تا پای قله.

پلاک ۵۲ را در اینستاگرام دنبال کنید

بعد ما را اندکی رها کرده به سرعت به سمت تیم جلویی رفت و آنان راهمراهی نموند مثل یک سرقدم ماهر و کار بلد بعد آمد به سمت ما که کمی عقب تر بودیم، با چشم های نافذش تک تک ما را حمایت کرد تا به قله رسیدیم بعد با توجه و دقت با ما پایین آمد بدون کوچکترین صدایی وقتی به فرجام‌ کار و پایین کوه رسیدیم روی زمین دراز کشید و با خیالی راحت به خواب رفت گویی از محل کار برگشته و موقع استراحتش می باشد.

دکتر مرجان تاجی

بیلبورد : آشنایی با ماری، خواننده

اینان در مسیر فقط مراقب ما هستند تا آسیب نبینیم این سگ ها عموما در هر قله ای دیده می شوند حتی در رفیع ترین قله ها و چالشی ترین وضعیت آب و هوایی. مدت هاست در فکر این حیوانات نجیب و باوفا هستم. سگ هایی که بی ان که اشرف مخلوقات باشند بی جیره و مواجب بدون چشم داشت مالی و ذره ای محبت عشق می ورزند و ما که به اصطلاح گنج پنهان الهی هستیم آن هنگام که فردی، بد اخلاقی میکند و ناسزا میگوید، تندی می کند سگ خطابش می کنیم.

و اخلاق سگی داشتن

اگر تعریف سگ این است که ما به چشم می بینیم پس ای کاش بدانیم اخلاق سگی داشتن یعنی عشق به انسان، یعنی مسئول بودن .پس بیایید همگی اخلاق سگی داشته باشیم.