برنامه اتمی ایران تاریخی دور و درازتر از آغاز دارد و قدمت آن به حدود ۶۵ سال پیش می‌رسد. زمانی نه چندان دور، فعالیت هسته ای ایران مورد تایید کشورهای دنیا و مراجع ذیصلاح بود و شرکت های پیشرو در عرصه انرژی هسته ای، برای ساخت نیروگاه و انتقال دانش فنی به ایران با هم رقابت می کردند.

نیروگاه اتمی بوشهر سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)

 

در قسمت اول گاهشمار هسته‌ای ایران

قسمت اول :

 مطالعه کنید :