صدیقه محرابی

 تاریخ، هویت یک ملت است و آشنایی و دیدن آثار به جا مانده از آن، همواره ما را به کنجکاوی و ماجراجویی وا می دارد؛ چرا که تاریخ همچون چشمه جوشانی است که هر چه از آن بنوشیم، سیراب نمی شویم.

همواره در طول ایام، سبک زندگی مردم، نوع پوشش، گویش، آثار تاریخی، نحوه اداره جامعه و هر آنچه که متعلق به هر یک از ادوار تاریخی است، بسیار جالب توجه و سوال برانگیز بوده است. جذابیت ادوار تاریخی به گونه ای است که نه فقط ایرانیان بلکه سایر ملل را نیز مجذوب خود می کند.

اولین پادشاهی در ایران

واضح و مبرهن است که به علت تاریخ دیرینه ایران و آثار تاریخی متعدد آن، میزان استقبال مردم سایر ملل از شهرهای تاریخی ایران غیر قابل وصف است. هگل ایرانیان را نخستین ملت تاریخی و شاهنشاهی ایران را اولین امپراطوری تاریخ می داند.

مادها بر طبق گفته تاریخ نویسان، میتراپرست بودند. همچنین لازم به ذکر است که مادها، اسب های زیبایی را پرورش داده و به یونانیان می فروختند.

توصیف کل ادوار تاریخی در این مکان نمی گنجد ولی یکی از ادوار تاریخی که در زیربنای مدنیت نقش پررنگی ایفا کرد، دوره مادها است. مادها قومی آریایی بودند که از اوایل قرن هفتم قبل از میلاد، سلسله خود را به رهبری دیاکو بنیان نهادند.

پادشاهی مادها

هگمتانه پایتخت پادشاهی ماد و هوخشتره سومین و قدرتمندترین پادشاه آنان بود، پادشاهی که ایران را به یک قدرت مهم جهانی تبدیل کرد.

 

 

آنان از نژاد هند و اروپایی به شمار می­روند. در جامعه مادها حکومت برده داری وجود داشت ولی قشر اصلی را در جامعه تشکیل نمی دادند.

تپه هگمتانه پایتخت باستانی مادها

مذهب در دوران مادها

مادها بر طبق گفته تاریخ نویسان، میتراپرست بودند. همچنین لازم به ذکر است که مادها، اسب های زیبایی را پرورش داده و به یونانیان می فروختند. تپه هگمتانه، تپه نوشیجان در ملایر، تپه باباجان در لرستان، گوردخمه فخریگاه در مهاباد، گوردخمه فرهاد و شیرین در کرمانشاه و شهر مادی اندرکش در مهاباد از جمله آثار تاریخی مادها است.

متأسفانه امروزه هیچ گونه محافظتی از این گوردخمه ها نمی شود به گونه ای که این آثار ملی همواره مورد دستبرد سودجویان قرار می گیرد.

در خصوص زبان مادی، طبق بررسی های صورت گرفته توسط تاریخ نویسان، هیج آثار مکتوبی موجود نیست اما طبق اشارات نوشته های مورخین یونانی، رد پای ادبیات روایی در این آثار وجود دارد. هر چند که آشنایی با تاریخ ایران برای هر ایرانی معطوف به کتاب های درسی است که بی شک بسیاری از این اطلاعات تاریخی در صورت عدم مطالعه آنان از حافظه ما پاک شده است ولی همانگونه که اشاره شد تاریخ بخش جدایی ناپذیر زندگی ما است که نمی توان آن را نادیده گرفت چرا که همواره نشان دهنده هویت ایرانی ما است.