در شماره قبل خواندیم که :

آرتیستونه دختر کوروش کبیر و خواهر کوچک آتوسا و همسر داریوش اول است. هرودوت معتقد است که او سوگلی داریوش شاه بوده است. داریوش فرمان داده بود تا مجسمه ی آرتیستونه از طلا ساخته شود. آرتیستونه جزو شخصیت های درباری بسیار ثروتمند و دارای املاک و نیروی کار فراوان بود. در الواح دیوانی اغلب به نام او برمی خوریم. او دست کم در هریک از آبادی های ورنتوش ، مدنه و کوکنگا یک کاخ داشته است.

الواح دیگری از باروی تخت جمشید حاکی از استقرار دسته ای از کارگران آرتیستونه در متانّان است و نشان می دهد این محل، انبار غله ی املاک او بوده است. در دو لوح مربوط به سال ۲۲ سلطنت داریوش ذخیره ی ۷۱۰۰ کوارت هداتیش و ۵۴۰ کوارت تارمو (نوعی از حبوبات خوراکی) در متانّان و در لوحی دیگر درهمان سال ذخیره ی ۵۷۰ کوارت انجیر ثبت شده است.

آرتیستونه، دختر کوروش کبیر – قسمت اول

 

 

لوح دیگری در همان سال دستور ذخیره ی ۲۹۳۰ کوارت تارمو به صورت کم در متانّان برای آرتیستونه است. در همان سال ۲۱۰۰ کوارت تارمو نیز در آنجا ذخیره شده است. هم چنین رد دو لوح به تاریخ ماه ۱۰ از سال ۲۵ به جیره ی مادران در متانّان پرداخته شده است. شاید دهکده ی کوگنکا در میان تاکستان ها واقع بوده و شراب مصرفی آرتیستونه از آنجا و غلات مصرفی او از متانّان تأمین می شده است. در لوحی دیگر آرتیستونه به داتوکای مأمور دستور پرداخت ۱۰۰ کوارت شراب به مردی موسوم به آنکاما را می دهد. این جیره از املاک او در میراندو تأمین شده است. (برسیوس،1389: 69 و 168)پاتوق پلاک۵۲ : گپ و گفت با هنرمندان، ورزشکاران و کارآفرینان (تماشا کنید)


نکته ی قابل توجه در مورد آرتیستونه این است که با این که او خود دارای املاک فراوان و فراورده های کشاورزی بسیار زیاد و چنانچه ذکر شد انبارهای فراوان است ولی خود از شاه جیره دریافت می کند.
بانوی هخامنشی سوار بر اسب
در اینجا به این مورد اشاره می شود :

” در میان لوح ها به دو سند بسیار جالب برمی خوریم که مکمل یکدیگرند. در یکی از فرنکه (رئیس تشریفات) به آریائینه سرگله دار دربار دستور تحویل ۱۰۰ گوسفند و همزمان به شراب دار دستور تحویل ۲۰۰ لیتر شراب را به ملکه صادر می کند. در هر دو نامه قید شده است (به دستور شاه). این اسناد به مخارج ویژه ای مربوط است که خود داریوش دستور آن را صادر کرده است. به این ترتیب گمان می رود که ملکه آرتیستونه در آغاز سال ۵۰۳ ق.م. ضیافت بزرگی در تخت جمشید داده بود که در آن دو هزار مهمان دعوت داشته اند.” (کخ،274) احتمالا این جشن مربوط به جشن نوروز بوده است چون هم در ابتدای سال بوده و هم در تخت جمشید برگزار شده است.


بیمه مسافرتی با پانزده سال سابقه در ایران و کانادا به همراه امکان پرداخت ارزی یا ریالی و خدمات ویژه از درب منزل : مشاوره تلفنی

والدین، سوپر ویزا، تحصیلی، کاری، توریستی


بنابراین آرتیستونه حداقل در ۳ ناحیه ی پارسه یعنی کوگنکا، متانّان و میراندو (اوراندوش) ملک و مستقلات داشته است. هر یک از این املاک را مباشری اداره می کرده که آرتیستونه دستوراتش را خطاب به وی صادر می کرده است. از قرار معلوم شالامانو مباشر کوگنکا و متانّان بوده و داتوکا در اوراندوش خدمت می کرده است. (برسیوس، 1389: 170)